NORSK

Er du interessert i å stå på stand under de 50. Døves Kulturdager, som er årets største begivenhet? Dette er din sjanse til å møte flere hundre deltakere fra torsdag til lørdag!

Vi har hele andre etasje på Scandic Bergen City til rådighet. Her vil det være veldig fine muligheter for å promotere deg selv, din organisasjon eller bedrift i tre hele dager.

Ved å ha stand på vårt hovedhotell vil du bli eksponert for flere hundre døve, både norske og internasjonale! Dette er en ypperlig mulighet for å utvide ditt nettverk med andre som står på stand og besøkende.

Prisliste:

3000 kr for 1,20 meter
4500 kr for 1,80 meter
8000 kr for 3,00 meter

Inkludert i prisen er:

Tilgang til opprigg onsdag kveld
Egen dedikert strømkontakt til din stand
Internett
Tilgang til kaffe og frukt torsdag-lørdag

Hvis det er ønskelig, så kan de som står på stand kjøpe lunsj på vårt hovedhotell Scandic Bergen City. Det vil koste 600 kroner for tre dager med lunsj. Send mail til stand@bgds.no for å bestille dette tilbudet. 

Utstillingen/EXPO vil være åpen fra 9 til 16 hver dag.

Torsdag 24. august vil vi ha lukket arrangement fra 17-19 for de som har stand, med mulighet for kjøp av mat. Arrangementet vil gi dere gode muligheter til å omgås med hverandre og få et større nettverk!

Frist for å kjøpe standplass er 4. august 2017 (04.08.2017)

PS: Driver du med kunst? Ta kontakt med oss, vi ønsker kunstnere velkomne! Send mail til oss på dk2017@bgds.no! 

ENGLISH

Are you interested in having your exhibition on what’s going to become the event of the year; the 50th Deaf Culture Festival? This is your chance to meet hundreds of participants from Tuesday to Saturday!

The entire second floor of Scandic Bergen City is available for our event. This gives you great opportunities to promote yourself, your organization or business for three whole days.

By having a stand at our main hotel, you will be able to get in touch with hundreds of deaf people, both Norwegian and international! This is an excellent opportunity to expand your network, both with others exhibitors and visitors.

Price-list:

3000 NOK for 1.20 meters
4500 NOK for 1.80 meters
8000 NOK for 3.00 meters

Included in the price:

Access to the set-up Wednesday night
Own dedicated power socket to your stand
Internet
Access to coffee and fruit Thursday to Saturday

Those who works at the stand have the opportunity to buy lunch at our main hotel Scandic City Bergen. It will cost 600 NOK for three days with lunch, for one person. Please mail us at stand@bgds.no if you want this offer. 

The exhibition/ EXPO will be open from 9 to 16 every day.

Thursday 24th of August, we will have a closed event from 17 to 19 for those who have stands, with the possibility to buy food. The event will give you great opportunities to interact with each other and create a network!

The deadline for buying stand is 4th august 2017 (04.08.2017)

PS: Are you working with art? Contact us, we wishes  artists welcome! Mail us at dk2017@bgds.no